بردگیم کهربا | بازی رومیزی کهربا

  • نویسنده : بردگیم و بازی های دورهمی
  • شنبه 23 اسفند 1399
  • 0 کامنت

بردگیم کهربا

بازی کهربا به نوعی برگردان بازی پرطرفدار Splendor میباشد. این بازی برمبنای جمع آوری سکه و توسعه کارتها ست. بازی در زمان رنسانس رخ میدهد و نقش شما یک تاجر است درآن زمان میباشد. شما باید برای افزایش اعتبار خود، معادن جواهرات را بخرید، استخراج نمایید و آنها را بفروشید. اگر وضع مالی تان خوب باشد، شما میتوانید اشراف زادگان را دیدار کنید که این عمل باعث افرایش اعتبار شما میشود. بازی به این صورته که هر فرد در نوبت خود یکی از این سه حرکت را میتواند انجام دهد. یک سکه (ژتون) دریافت کنید، کارتی را بخرید یا کارتی را رزرو نمایید. اصول بازی خیلی آسان است؛ یا جواهر برمی‌دارید، یا اگر ترکیب مناسبی از جواهر‌ها را دارید، کارت می‌خرید. هرچه بیشتر کارت بخرید، شرایط خریدن کارت‌های بعدی راحت‌تر می‌شود؛ مزیتی که برای تمام بازیکن‌ها یکسان است.

این بازی برای افراد بالای 10 سال و جمع های 2 تا 4 نفره مناسب میباشد. مدت زمان این بازی حدود 30 دقیقه میباشد که بسیار عالی میباشد. چرا که عموم بازی های این دسته امکان طولانی شدن و به تبع آن سبب حوصله سر بر شدن آنها میشود اما این بازی قبل از اینکه بخواهد به آن مرحله برسد، بازی تمام شده است.